Palvelut

Arkkitehtisuunnittelu

Suunnittelutyö Tilatavoite on erikoistunut erilaisten rakennusten arkkitehtisuunnitteluun niin uudisrakennus- kuin saneeraushankkeissakin. Arkkitehtisuunnittelu muodostuu rakennuksen tilojen ja ulkotilojen toiminnallisuuden ja ulkoasun suunnittelusta. Suunnittelussa on lähtökohtana asiakkaan toiveet sekä hyvän rakennustavan noudattaminen. Arkkitehtisuunnittelu lähtee käyntiin asiakkaan toiveiden kartoittamisesta ja sen pohjalta laadittavista luonnospiirustuksista.

Asiakaslähtöistä luonnossuunnittelua

Minulle tärkeintä on toteuttaa suunnittelua, jossa kohteen vaatimukset yhdistyvät asiakkaan toiveisiin. Arkkitehtisuunnittelu lähtee aina liikkeelle asiakkaan toiveiden kartoittamisella. Tarvekartoitus voidaan tehdä sopimuksen mukaan joko paikan päällä, jolloin arkkitehti tulee tutustumaan rakennuspaikkaan, tai vaihtoehtoisesti sähköisesti. Tulen tarvittaessa tutustumaan kohteisiin ympäri Suomen. Tarveselvityksessä kartoitetaan asiakkaan toiveet ja määritellään mahdollisen olemassa olevan rakennuksen nykytilanne.

Tarveselvityksen, tontin ja asetettujen kustannus- ja aikataulutavoitteiden pohjalta ryhdytään luonnossuunnitteluun. Luonnossuunnittelun pohjalta asiakas saa 3D-mallinnetut kuvat, joista käy ilmi rakennuksen toiminnallisuus ja ulkoasu. Luonnospiirustukset sisältävät asemakuvat, pohjapiirustukset, leikkauspiirustukset ja julkisivupiirustukset.

Suunnittelua tilaajan tarpeisiin

Tarjoan suunnittelupalveluita asiakkaan tarpeiden mukaan rakennusprojektin eri vaiheissa. Tilatoiveen palveluihin kuuluu joko kokonaisvaltainen suunnittelu aina arkkitehtisuunnittelusta ja rakennesuunnittelusta rakennuslupapiirustuksiin saakka, tai asiakkaan toiveiden mukaan pelkän luonnossuunnitelman laatiminen talotehtaiden kilpailuttamista varten. Tarjouspyyntöjen vertaileminen on huomattavasti helpompaa, kun jokaisen tarjouksen pohjana on käytetty samoja ammattitaidolla suunniteltuja luonnospiirustuksia.

Rakennuslupapiirustukset

Hyväksytyn luonnoksen jälkeen laadin varsinaiset pääpiirustukset eli viralliset piirustukset, jotka toimitetaan luonnosten esittämisen jälkeen myös rakennusvalvontaviranomaisille. Myös pääpiirustukset sisältävät asemakuvat, pohjapiirustukset, leikkauspiirustukset ja julkisivupiirustukset. Näiden rakennuslupapiirustusten avulla osoitetaan viranomaiselle, että rakennus on turvallinen ja täyttää voimassa olevat määräykset, jotta sille voidaan antaa rakennuslupa. Pääpiirustukset toimivat pohjana myös kaikille jatkosuunnitelmille eli työpiirustuksille, rakennesuunnitelmille sekä rakennedetaljien ja taloteknisten järjestelmien suunnittelulle.

Oletko rakennuttamassa rivitaloa tai teollisuushallia? Tai ehkä olet rakentamassa unelmiesi omakotitaloa ja etsit hankkeeseen sopivaa arkkitehtia? Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää!

Rakennesuunnittelu

Suunnittelutyö Tilatoiveen palveluihin kuuluu myös rakennesuunnittelu. Rakennusinsinöörin pätevyys antaa minulle mahdollisuuden tarjota tilaajilleni ammattitaitoista ja luotettavaa rakennesuunnittelua. Asiakkaan niin halutessaan toteutan hankkeen yhteydessä myös rakennesuunnitelmat, joista käy ilmi kiinteistön rakennetekniikka.

Toteutan rakennesuunnittelussa sopimuksen mukaan joko osan suunnitelmista tai teen kokonaissuunnitelman. Rakennesuunnitelmissani annan lujuuslaskelmat, joista käy ilmi kantavien rakenteiden kestävyys sekä piirustukset, joista käy ilmi rakenteiden mitat. Suunnitelma sisältää rakennedetaljit, rakennetyypit ja kattorakenteiden suunnitelmat. Teen tarvittaessa myös runko- ja perustussuunnitelmat.

Suunnittelutyö Tilatoive on varma valinta, kun tarvitset ammattitaitoista tekijää rakennesuunnitteluun. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Pääsuunnittelu

Minulle on ensiarvoisen tärkeää pystyä tarjoamaan asiakkailleni asiantuntevaa ja sujuvaa palvelua, johon asiakas voi olla täysin tyytyväinen. Tilaajalle vaivattomin tapa on teettää työ suunnittelijalla, joka pystyy koordinoimaan kaikkia projektin suunnitteluun liittyviä osa-alueita, ja siksi haluan tarjota asiakkailleni myös pääsuunnittelupalveluita.

Jokaiseen rakennushankkeeseen tulee nimetä projektista vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijana toimii yleensä arkkitehti, joka vastaa myös hankkeen arkkitehtisuunnittelusta.

Pääsuunnittelijana vastaan rakennuslupaehtojen täyttymisestä sekä asianmukaisen rakennussuunnittelun saavuttamisesta. Huolehdin aina siitä, että kokonaisratkaisu suunnittelussa on asiakkaan toiveiden mukainen. Vastuullisena pääsuunnittelijana sovitan yhteen kaikki projektissa tarvittavat suunnittelun osa-alueet ja koordinoin kaikkien suunnittelijoiden töitä. Näin varmistan, että kaikki suunnitelmat arkkitehtisuunnitelmista rakennesuunnitelmiin ja teknisiin suunnitelmiin (LVIS) ovat yhteensopivia.

Etsitkö vastuullista, luotettavaa ja asiantuntevaa pääsuunnittelijaa rakennushankkeeseesi? Ota yhteyttä ja kysy lisää!